Seperti halnya mesin yang terus-terusan bekerja pasti adakalanya kita harus mematikannya. Otak pun demikian ketika terasa penat dan lelah dalam […]

  • 1
  • 2