Semoga kita benar-benar sudah berdamai, bukan hanya sekedar ucapan untuk menipu diriku atau perasaan yang telah hancur atas ketiadaanmu setelah […]

Seperti halnya mesin yang terus-terusan bekerja pasti adakalanya kita harus mematikannya. Otak pun demikian ketika terasa penat dan lelah dalam […]

  • 1
  • 2